Başlangıç Seviyesi İngilizce Dersleri

Published 7 years ago in İngilizce Dersleri - 0 Comments

Başlangıç seviyesi İngilizce Dersleri iki bölümden oluşacak.

başlangıç seviyesi ingilizce

 

Birinci Bölüm

Bu bölümde genelde gramere yönelik başlangıç seviyesi konulara ilişkin videolar izleyeceksiniz. Bu konular sizi bir sonraki seviyeye taşımak için iyi bir temel oluşturacaktır. İngilizce öğrenmedeki temel felsefemiz doğal öğrenme olsa da temel konulara teorik hakimiyet de faydalı olacaktır. İngilizce başlıklar şunlar:

1. Introduction
2. Consonants and Vowels
3. a/an Article
4. Singular and Plural Nouns
5. Subjective Pronouns
6. Subjective Pronouns + “be” Verb
7. Subjective Pronouns + “be” + Not
8. Be Verb Pronoun Questions
9. Review #1 – Subjective Pronouns
10. Grammar Check Up #1
11. What + Be Verb Questions
12. This / That
13. These / Those
14. This / That / These / Those Practice
15. Possessive Adjectives
16. Possessive Pronouns
17. Grammar Check Up #2
18. Articles + Noun
19. Prepositions in / on / under
20. Beginner Adjectives
21. Grammar Check Up #3
22. Have / Has
23. Don’t / Doesn’t Have Questions
24. Do / Does Have Questions
25. Grammar Check Up #4

Dersleri dinlemek için aşağıdaki video listesini oynatın.

 

İkinci Bölüm

Bu bölümde, birinci bölümün aksine gramere değil, konuşmaya yönelik temel seviye dersler işleniyor. Çok basit gibi görünse de sık tekrar ettiğini takdirde ingilizce konuşma konuşunda sizi oldukça geliştirecek derslerden oluşuyor. Türkçe konular şunlar:

1. Giriş
2. Yabancı ile selamlaşma
3. Arkadaş ile selamlaşma
4. Ayrılırken
5. Deyim: Long Time No See
6. Bir yabancı ile ilk karşılaşma
7. Bir yabancıya sorulabilecek 4 temel soru
8. İngilizcede aile soruları
9. İngilizcede kişisel sorular
10. “Do you”, “Are you” soruları
11. Bir arkadaşını tanıştırmak
12. İngilizce sayılar 1-100
13. İngilizce sayılar 100+
14. İleri seviyede sayılar
15. Yüzlük sayılar
16. Sıra sayıları
17. Kesirli sayılar
18. İngilizcede hızı ifade etmek
19. İngilizceda Uzunluk kavramı
20. İngilizcede ağırlık kavramı
21. İngilizce sıcaklıklar
22. İngilizce roma rakamları
23. İngilizce telefon numaraları
24. Apartman, otobüs ve uçuş numaraları
25. İngilizce oran ifadeleri
26. Ondalıklar
27. Yüzdelikler
28. İngilizce para kavramı
29. Temel takvim kelimeleri
30. Haftanın günleri
31. Yılın ayları
32. İngilizcede yıllar
33. Tarihleri ifade etmek
34. İngilizce mevsimler
35. İngilizcede zamanı ifade etmek
36. “Ago, Later, Last” ifadeleri
37. Past Present Future zamanları
38. Belirli Sıklık zarfları
39. Belirsiz sıklık zarfları

Dersleri dinlemek için aşağıdaki video listesini oynatın.

Bu video listeleri oluşturulurken Youtube ShawEnglish kanalından faydalanıldı. Youtube’da birçok başlangıç seviyesi (beginner level) ders olmasına rağmen seçtiğimiz bu videoların oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz.

No comments yet

Leave a Reply: