İngilizce Aylar, Günler ve Mevsimlerin Etimolojisi

Published 10 years ago in İngilizce Kelime - 1 Comments

İngilizce aylar ve günler konuşmalarımızda zamanı doğru ifade etmek için öğrenmemiz gereken en önemli kavramlardır. Bunun yanında İngilizce mevsimler de en başta öğrenilir. Aşağıda bunların ingilizce karşılıklarını ve nereden geldiklerini bulacaksınız.

İngilizce Aylar

İngilizce ayların isimleri aşağıda verilmiştir. İngilizce’de aylar genelde “in” ile birlikte kullanılır. (in July vb.)

İngilizce Aylar

Ocak – January

Ocak ayı batı dillerinde (Latince: Ianuarius) adını, Roma kapı tanrısı Janus‘tan alır. Orijinal Roma takviminde 10 ay (304 gün) vardı. Romalılar kış mevsimini aysız bir süreç olarak tanımlıyorlardı. M.Ö. yaklaşık 700’lerde Romulus’tan sonra gelen kral Numa Pompilius, takvimin standart kameri yıl (364 gün) ile hizalanması için Ocak ve Şubat aylarını ekledi. Çift sayılara karşı batıl itikatı olan Romalılar yıla bir gün daha ekleyip gün sayısını 365’e çıkardılar.

Şubat – February

Şubat ayının batılı dillerdeki adları, Roma arınma Tanrıçası Februus‘un adından gelir. Kış mevsimi aysız olarak kabul edildiği için Ocak ve Şubat, Roma takvimine sonradan eklenmiştir. Bu değişiklik, Numa Pompilius tarafından, takvimi, standart kameri yıl ile bir hizaya getirebilmek için yaklaşık M.Ö. 700 lerde yapılmıştır.

Mart – March

Eski Roma’da Mart ayının adı, Roma Savaş Tanrısı “Martius” idi ve bu ayın savaşa başlamak için şanslı bir zaman olduğu kabul edilirdi. Ocak ve şubat ayları, savaşmak için uygun olmadıklarından Roma takviminin ilk ayı Mart idi. Julius Caesar’ın M.Ö. 45 yılındaki takvim reformundan sonra yıl, 1 ocak’ta başlatıldı. Buna rağmen pek çok ülkede, yılın mart ayı ile başlaması geleneğine devam edildi. 1 ocak, yeni yılın ilk günü olarak Fransa’da 1564 de resmileşti. Büyük Britanya ve kolonilerinde ise 25 Mart geleneği, 1752 de Gregoryen takvimine geçene kadar sürdü.

Nisan – April

Nisan adının İngilizcesi olan April sözcüğünün Latince aprilis‘den geldiği rivayet olunur. Klasik etimolojiye göre, Latince aperire (açmak); ağaçların çiçek açmaya başladığı mevsimi ima eder. Aynı tez, modern Yunancada ilkbahar anlamına gelen ἁνοιξις (açmak) ile de destek bulmaktadır.

Mayıs – May

Mayıs adı, Roma bereket Tanrıçası Bona Dea ile birlikte tanımlanan, Yunan Tanrıçası “Maia‘nın ayı” anlamında Latince maius mensis’ten gelmektedir.

Haziran – June

Haziran ayının İngilizce karşılığı olan June, Jüpiter’in karısı, Roma tanrıçası Juno‘dan gelmektedir.

Temmuz – July

Gregoryen takviminde bu aya, Roma İmparatoru Julius Sezar‘a ithafen July adı verilmiştir. Daha önceleri, Mart ayından başlayan Roma takviminde beşinci ay olduğu için Latince Quintilis olarak adlandırılmıştır.

Ağustos – August

Ağustos adının İngilizce karşılığı olan “August”, bir rivayete göre, Roma İmparatoru Caesar Augustus’a ithafendir. Bir rivayete göre, Augustus da, tıpkı Julius Caesar’ın ayı Temmuz gibi (Julius’dan kaynaklanan July: Temmuz) kendi ayının da 31 gün çekmesini istediği için Ağustos ayında 31 gün vardır. Augustus, Cleopatra’nın öldüğü zamana denk geldiği için, bu ayın, takvimde bulunduğu yere yerleştirilmesini istemiştir. Augustus bu aya adını vermeden önce ağustos ayı, Mart ayı ile başlayan Roma takviminde altıncı ay olduğu için, Latince “Sextilis” olarak adlandırılmaktaydı.

Eylül – September

Eylül adının İngilizce karşılığı olan “September”, Latince 7 anlamına gelen “septem” den gelir. Eylül, M.Ö. 153’e kadar, eski Roma takviminde 7. ay idi. Roma imparatoru Septimius Severus ile aynı anlama gelir.

Ekim – October

Ekim adının İngilizce karşılığı olan “October”, Latince 8 anlamına gelen “octo” dan gelir. Aylara bölünmemiş kış süreci, Ocak ve Şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde Ekim ayı 8. ay idi.

Kasım – November

Kasım adının İngilizce karşılığı olan “November”, Latince 9 anlamına gelen “novem” den gelir. Aylara bölünmemiş kış süreci, ocak ve şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde kasım ayı 9. ay idi.

Aralık – December

Aralık adının İngilizce karşılığı olan ‘December’, Latince 10 anlamına gelen “decem” den gelir. Aylara bölünmemiş kış mevsimi, ocak ve şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde Aralık ayı 10. ay idi.

İşte size güzel bir İngilizce aylar şarkısı:

İngilizce Günler

Türkçe günler ve ingilizce karşılıkları aşağıda verilmiştir. İngilizce’de günler çoğunlukla önlerine “on” alırlar. (on Monday vb.)

Pazartesi – Monday

Ayın günü anlamındadır. (Moon Day)

Salı – Tuesday

Mitolojide bir savaş tansısı olduğuna inanılan ve Mars’la birlikte anılan Tiw’in günü anlamındadır. (Tiw’s Day)

Çarşamba – Wednesday

Latince Merkür’ün günü anlamına gelir. (Dies Mercurii)

Perşembe – Thursday

Mitolojide şimşek ve yıldırım ile ilgili bir tanrı olduğuna inanılan Thor’un günü anlamına gelir. (Thor’s Day)

Cuma – Friday

Mitolojide Venüs ile ilişkili bir tanrıça olduğuna inanılan Frigg’in günü anlamına gelir. (Day of Frigg)

Cumartesi – Saturday

Gezegen Satürne atfen isimlendirilmiştir. Satürn’ün günü anlamına gelir. (Saturn Day)

Pazar – Sunday

Bu da rahatlıkla anlaşılabileceği gibi Güneş’in günüdür. (Sun Day)

İngilizce günlerle ilgili telaffuzunuzu aşağıdaki video ile geliştirebilirsiniz.:

İngilizce Mevsimler

Türkçe mevsimler ve ingilizce karşılıkları aşağıda verilmiştir. İngilizce’de mevsimler çoğunlukla önlerine “in” alırlar. (in Summer vb.)

İlkbahar – Spring

Spirngtime olarak da anılır ve yenilenme anlamına gelir.

Yaz – Summer

Eski ingilizceden gelir. Yılın sıcak aylarını ifade eder ve tarihleri ile uzunluğu ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

Sonbahar – Autumn ya da Fall

Fransızca bir kelime olan Autompne‘den gelmektedir ve hasat mevsimi anlamındadır. Fall da denilmektedir.

Kış – Winter

Yılın soğuk aylarını ifade eden bir mevsimdir. İngilizce winter olarak kullanılır.

İngilizce mevsimlerle ilgili güzel bir şarkı:

http://www.youtube.com/watch?v=LTXtSGf1VdY&feature=youtube_gdata_player

Umarız ingilizce aylar, günler ve mevsimler artık kalıcı hafızanıza girmiştir. İngilizce alfabe ve ingilizce sayılar da kalıcı hale gelsin istiyorsanız, blogumuzu takip etmeye devam edin.

1 comment

serinay - 9 years ago Reply

çok güzell sanki haha

Leave a Reply: