İngilizce Cümle Kurma – Anlatım ve Alıştırmalar

Published 8 years ago in İngilizce Gramer - 0 Comments

Bir dili öğrenirken kazanılması gereken en önemli yeteneklerden biri de “cümle kurma” olsa gerek… Cümle kurmadan yapılan sözlü ve yazılı iletişimin (tarzanca…) oldukça zor olacağını tahmin etmek zor değil. İngilizce öğrenirken temel hedeflerimizden bir tanesi de ingilizce cümle kurma ve bunu rahat ve akıcı bir şekilde yapabilme olmalıdır. Bunun için ingilizce cümle yapısını, öğelerini ve tiplerini öğrenmeli ve pratiğimizi geliştirmek için yazılı ve sözlü ingilizce cümle kurma alıştırmaları yapmalıyız.

Cümleleri kullanım amacına göre açıklama cümlesi, soru cümlesi, emir cümlesi, ünlem cümlesi, ve şartlı cümle şeklinde sınıflandırabiliriz ancak cümle kurma mantığını anlamak açısından yapısal sınıflandırma daha mantıklı olacaktır. İngilizce cümle yapısı temel olarak şu şekilde sıralanır:

Özne + Yüklem + Nesne (Subject  +  Verb  +  Complement)

İngilizce cümle tipleri yapısal olarak şu şekilde ayrılır:

 • Basıt Cümle – Simple Sentence
 • Bileşik Cümle – Compound Sentence
 • Karmaşık Cümle – Complex Sentence

1. Basit ingilizce cümleler bir özne, bir fiil ve bir nesneden oluşur. Basit cümle örnekleri:

 • She went to market.
 • I shall attend the function
 • The students have done their homework.
 • The sun sets in the west.
 • Man is a social animal. (vi) Brevity is the soul of wit.

2. Bileşik ingilizce cümleler iki veya daha fazla cümlecikten oluşur. Bu cümleciklerin ikisi de ayın öneme sahiptir ve ayrı iki cümle olarak kullanıldığında anlatmak istediğimiz kavramda bozulma olmaz. Bileşik cümle örnekleri:

 • I was tired and I rested.
 • I went to market and purchased a television.
 • You tried hard but could not succeed.
 • We went to Lahore and visited Badshahi Mosque.

3. Karmaşık ingilizce cümleler bir ana cümle ve bir veya daha fazla yan cümlecikten oluşur. Burda yan cümlecikler ikincil öneme sahiptir ve ana cümleyi anlam bakımından tamamlarlar. Karmaşık cümle örnekleri:

 • I don’t know where he lives.
 • She went abroad after she had completed her graduation.
 • If you work hard you will pass.
 • He rested when he was tired.

Bunların yanında bir de karmaşık bileşik cümleler vardır ki bunlar da birbirinden bağımsız iki karmaşık cümle kalıbından oluşur diyebiliriz. Örnek: I love chocolate because it’s decadent, and I love eating chocolate because it’s delicious.

(kaynak: neoenglish.wordpress.com ve learningnerd.wordpress.com)

İngilizce cümle kurma teknikleri

İngilizce Cümle Kurma Alıştırmaları

İyi bir İngilizce Cümle Who?, What?, Why?, When?, Where?, sorularına cevap verebilmelidir. Bu sorulara verilecek cevapların cümledeki rolünü inceleyecek olursak:

Who? – Özne (Subject) -> Who performs / performed / will perform an action (can also be things)
What? – Yüklem (Verb) -> Which action
Why? -> Sebep Zarfı (Reason) -> Phrase explaining the reason for the action
When? -> Zaman Zarfı (Time) -> When the action happens / happened / will happen
Where? -> Mekan Zarfı (The place) -> Where the action happens / happened / will happen

Her cümlenin bu sorulardan en az ikisine cevap vermesi (kim ve ne soruları) gerekir. Ancak cevaplanan sorular ne kadar fazla olursa cümle de o kadar anlaşılır olacaktır. Şimdi aşağıdaki şablondan her bir soruya bir cevap seçerek farklı kombinasyonlarla yeni cümleler oluşturmaya çalışın. Bu sorulara verilecek cevapları çeşitlendirerek bu alıştırmayı daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Who

My dog
A business person
The school principal
Lady Gaga
Jennifer
?…

What

ran away
sang
asked
telephoned
?…

Why

for a raise
about a job
to ask some questions
for an hour
from our home
?…

When

last Saturday
two years ago
on Wednesday
in 1987
yesterday morning
at three o’clock
?…

Where

in Chicago
at work
in the arena
on the coast
in the suburbs
?…

Örnek cümleler: Jennifer asked for a raise two years ago in Chicago. My dog ran away from our home on Wednesday. The school principal telephoned to ask some questions. Lady Gaga sang for an hour in the arena. (kaynak:about.com)

İngilizce kelimelerle cümle kurma

İngilice cümle kurma alıştırmaları ve testleri bulabileceğiniz bir diğer güzel kaynak da englishteststore.net adresidir. Burada beginner seviyesinden başlayarak zorlaşan alıştırma testleri bulabilir ve performansınızı ölçebilirsiniz.

İngilizce cümle kurma programı

Bu konuda tavsiye edebileceğim programlar şunlar:

 1. Clicker Sentences: Sınıflarda interaktif olarak kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiş bir program.
 2. No-Glamour Sentence Structure Interactive Software: Öğrenciler ve yetişkinler tarafından kullanılabilecek uygun bir program.
 3. Sights Words Sentence Builder: Daha ziyade çocuklar için yapılan basit bir program.

Bu yazıda temel ingilizce cümle yapısı ve ingilizce cümle tipleri hakkında bazı temel bilgiler verdik ve bu konuda yapabileceğimiz alıştırmaları sıraladık. Artık ingilizce cümle kurma kabiliyetinizi geliştirmek için size düşen biraz zaman ayırarak bu konuda sık sık alıştırmalar yapmak olacaktır.

No comments yet

Leave a Reply: