Perplex anlamı: hayrete düşürmek, şaşkına çevirmek.